top of page

UPSY-DAISY

Porcelánová váza dekorovaná sedmikráskami v sobě skrývá subtilní frázi, která je odhalena prostřednictvím čtení květu poupěte.

Velká váza nese slovní výraz vycházející z kulturně komponovaných frází spojených s významem sedmikrásek a to ve variantách:

U P S Y  -   D A I S Y   (na fotografii)
P U S H I N G   U P   D A I S I E S
C O    K    S L E P I C I    K U Ř Á T K A 
M Í S T O    B E R U Š K Y

 

UPSY- DAISY je výraz ujištění, pronesený, když někdo, zejména dítě, klopýtá nebo je zvedán.

Keltská legenda vypráví, že kdykoli zemře novorozenec, vykvetou na jeho hrobě sedmikrásky. V anglosaské kultuře se pak spojení PUSHING UP DAISIES neboli "tlačení sedmikrásek" používá pro pohled na svět očima zemřelého. Nápis  UPSY- DAISY na váze tak poukazuje na dvojí neoddělitelné pojmy zahrnuté pod frází, která má být odhalena prostřednictvím čtení "sedmikráskové abecedy".

V knížce Broučci zase nad hrobem broučků vyroste bílá sedmikráska namísto broučka a růžová namísto berušky. 

Mé dětsví bylo plné hledání sedmikrásek s tím růžovým okrajem. 

Sedmikrásky a jejich významy v našich kulturách k nám promlouvají jazykem artikulujícím neustálou regeneraci (proměnu) mezi životem a smrtí.

Kolekci doplňují malé vázičky s interpunkčími znaménky, právě ta toho totiž někdy řeknou nejvíc.

Fotografie: Hana Kubrichtová

Vzniklo během: Keep in Touch 2022 with them Talking Flowers na Fakultě umění a designu 

Speciální poděkování: Fakulta životního prostředí UJEP 

bottom of page